Mẫu đặt 18K mix kim cương, 18K mix moissanite hãng Hermes.Bvlgari.Vca.Cartier

𝗣𝗵𝗲́𝗻𝗶𝘅 𝗱𝗲 𝗙𝗲𝘂 𝗝𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹𝗲𝗿𝘆®️
𝗗𝗶𝗮𝗺𝗼𝗻𝗱 ➿ 𝗘𝗺𝗲𝗿𝗮𝗹𝗱 ➿𝗥𝘂𝗯𝘆 ➿𝟭𝟴𝗞
𝗖𝗿𝗮𝗳𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗛𝗼𝗻𝗴 𝗞𝗼𝗻𝗴
* 𝘜𝘱𝘥𝘢𝘵𝘦 𝘰𝘯 𝘸𝘦𝘣 :
𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘯𝘨𝘰𝘤𝘴𝘵𝘰𝘳𝘦.𝘷𝘪𝘱/𝘥𝘢𝘯𝘩-𝘮𝘶𝘤-𝘴𝘢𝘯-𝘱𝘩𝘢𝘮/18𝘬-𝘥𝘪𝘢𝘮𝘰𝘯𝘥/
* 𝗞𝗶𝗲̂̉𝗺 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗚𝗜𝗔 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗮́𝗰 𝗸𝗶𝗲̂̉𝗺 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗻𝗼̣̂𝗶 đ𝗶̣𝗮 𝗛𝗼𝗻𝗴𝗞𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗴𝗶𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̣ 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶
#diamond #emerald #ruby #moissanite
#shippingtoànthếgiới
𝗪𝗲𝗰𝗵𝗮𝘁: 𝗱𝗮𝗼𝗮𝗻𝗵𝗻𝗴𝗼𝗰
𝗭𝗮𝗹𝗼: 𝟬𝟵𝟴𝟭𝟴𝟴𝟲𝟴𝟵𝟲
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟬𝟵𝟴𝟭𝟴𝟴𝟲𝟴𝟵𝟲

Danh mục: