Mẫu đặt 18K mix kim cương, 18K mix moissanite hãng Hermes.Bvlgari.Vca.Cartier

𝗣𝗵é𝗻𝗶𝘅 𝗱𝗲 𝗙𝗲𝘂 𝗝𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹𝗲𝗿𝘆®️
𝗗𝗶𝗮𝗺𝗼𝗻𝗱 ➿ 𝗘𝗺𝗲𝗿𝗮𝗹𝗱 ➿𝗥𝘂𝗯𝘆 ➿𝟭𝟴𝗞
𝗖𝗿𝗮𝗳𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗛𝗼𝗻𝗴 𝗞𝗼𝗻𝗴
* 𝗞𝗶ể𝗺 đị𝗻𝗵 𝗚𝗜𝗔 𝘃à 𝗰ác 𝗸𝗶ể𝗺 đị𝗻𝗵 𝗻ộ𝗶 đị𝗮 𝗛𝗼𝗻𝗴𝗞𝗼𝗻𝗴 𝗰ó 𝗴𝗶á 𝘁𝗿ị 𝘁𝗿ê𝗻 𝘁𝗼à𝗻 𝘁𝗵ế 𝗴𝗶ớ𝗶
#diamond #emerald #ruby #moissanite
#shippingtoanthegioi
𝗪𝗲𝗰𝗵𝗮𝘁: 𝗱𝗮𝗼𝗮𝗻𝗵𝗻𝗴𝗼𝗰
𝗭𝗮𝗹𝗼: 𝟬𝟵𝟴𝟭𝟴𝟴𝟲𝟴𝟵𝟲
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟬𝟵𝟴𝟭𝟴𝟴𝟲𝟴𝟵𝟲

Danh mục: