Vòng cổ và vòng tay Chanel 9881200 1270

1.270

Vòng cổ 1270k

Vòng tay 1200k