Tiffany& Co Nhẫn bạc S925 , đá swarovski 1:1 aut

1.700

Chất liệu bạc S925
Tránh dùng khi bôi mĩ phẩm, khi đi biển.
Tránh Mồ hôi muối sẽ gây phản ứng hoá học làm đen sp.